Jump to content
1TAP.RO - #1 Comunitate Gaming Romania
Guest Guest guest user
Existing user? Sign In  

Sign InSign Up
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Zonă GFX

Artă, tehnică și știința nu sunt domenii incompatibile, contradictorii sau concurente, ci doar specifice și solidare. Ele se implică și se condiționează reciproc. Designerul știe că funcționalul, ergonomicul, esteticul și economicul conlucrează pentru a se ajunge la eficiență .